• förslag färg Utvalt 2021_low (dragen) 3

Utvalt är ett långtgående projekt och en återkommande jurybedömd vandringsutställning med handgjord form. Utvalt vill visa det hantverksdrivna skapandets spännvidd och utveckling inom dagens formområde: här inkluderas alla former och uttryck, allt från traditionella slöjd- och bruksföremål till det fria och konceptuella. Utvalt vill uppmuntra arbeten som förvaltar hantverkskunnandet men gärna överskrider traditionella gränser för uttryck och teknik.

 

Utvalt arrangeras av Form/Design Center, Konsthantverkscentrum och Skånes hemslöjdsförbund. Utvalt är ett nära och långtgående samarbete mellan dessa tre organisationer och syftar till att stimulera utvecklingen inom området, öka kunskap, uppmärksamhet och stärka intresset för konsthantverk, slöjd och form idag. Aktuell omgång: Utvalt i Syd 2021, har föregåtts av Utvalt i Skåne 2015 respektive 2018, och öppnar upp för sökanden med anknytning till alla sydlän: Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län.

 

Alla som arbetar med hantverksmässigt och konstnärligt formskapande i eget namn eller tillsammans med andra har möjlighet att söka. Ansökan kräver dock en egen anknytning till något av sydlänen. En erfaren jury väljer ut de bidrag som ska representeras i utställningen. Läs mer om hur du ansöker här>>.

FDC-circle black

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.
formdesigncenter.com

HS-circle black

Skånes Hemslöjdsförbund är huvudman för regionens hemslöjdskonsulenter och är den övergripande organisationen för länets sju hemslöjdsföreningar. Vi har ett regionalt uppdrag från Region Skåne att utveckla hemslöjden i Skåne, ur såväl ett kultur- som näringsperspektiv. Skånes Hemslöjdsförbund har kansli, butik och verkstäder/kurslokaler i Landskrona gamla stationshus.
hemslojdeniskane.se

KHVC-circle black

Stiftelsen Konsthantverkscentrum har funnits sedan 1990 och är den enda renodlade yrkesorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Idag har vi drygt 700 medlemmar spridda över hela landet. Konsthantverkscentrum verkar för att synliggöra, utveckla och höja konsthantverkets ställning på den samtida kulturscenen, såväl nationellt som internationellt. Vi har även en uppdragsförmedlande funktion och arbetar för att främja samarbeten mellan medlemmar och olika organisationer, företag och institutioner.
konsthantverkscentrum.org