Ansökan är öppen mellan den 1 november 2020 och den 15 januari 2021

För att söka till Utvalt i Syd 2021 krävs en anknytning till något av sydlänen; Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar eller Jönköpings län. Du ska antingen vara född i, bosatt i eller studerat/ha studerat inom området på eftergymnasial nivå. I ansökan beskriver du kortfattat vad som är din eller bidragets anknytning. Utvalt förbehåller sig rätten att avgöra motiveringens relevans.

 

Mer info:

 • Jurymöte hålls i slutet av februari 2021, utställningen öppnar på Form/Design Center i juni 2021 .
 • Juryn presenteras under våren 2020.
 • Ansökan sker digitalt med beskrivning och bilder och är helt anonym.
 • Mer information om hur du ska gå tillväga kommer i september.
 • Alla former, uttryck och material är välkomna, allt från traditionella slöjd- och bruksföremål till det fria, konceptuella och konstnärliga. Likaså gemensamma och gränsöverskridande projekt mellan utövare inom olika formtraditioner. Följande regler gäller:
 • Objektet är hantverksmässigt utvecklat, tillverkat och slutfört av den/de som står för ansökan.
 • Vid samarbeten uppges alla involverade parter – verken samsigneras.
 • Endast färdigställda objekt godtas, ej skisser eller verk äldre än 3 år.
 • Som enskild kan du söka med max 3 bidrag, individuellt och/eller samarbeten. Ett enskilt bidrag kan dock rymma flera delar.
 • Utvalt kommer att visas på flera platser. De som väljs ut att medverka i vandringsutställningen kommer erhålla utställningsersättning.
 • Bidragen i utställningen kommer inte vara till försäljning. Katalog och annan media kommer förmedla kontaktinformation kring respektive bidrag och det är upp till var och en att besvara förfrågningar från publiken. Kommer ditt bidrag med i utställningen förbinder du dig att visa det under hela Utvalts turné.