Filmer

Sedan projektet startade 2014 har flera seminarier och föreläsningar hållits. En del av dem har filmats och de finns samlade här. De senaste visas först.

Föreläsningar och seminarier från 2015 och 2018 hittar du här:

DIGITAL FÖRELÄSNING: Utställningen – en mötesplats i förändring

Utvalt i Syd har bjudit in Love Jönsson, museichef Rian designmuseum i Falkenberg, till en andra föreläsning i serien Tradition och förnyelse – möten. 

Att besöka en utställning betyder ofta att betrakta konstnärliga verk som är utplacerade på väggar, golv eller podier i ett rum. Men en utställning kan också vara något mer flytande, något som förändras över tid och som bjuder in besökaren att delta i pågående processer. De processbaserade utställningarna, som blivit vanligare under de senaste decennierna, ställer nya krav på både utövare och publik.

KICK-OFF: Projektet Utvalt startar igen

Utvalt i Syd har bjudit in Love Jönsson, museichef Rian designmuseum i Falkenberg, till en andra föreläsning i serien Tradition och förnyelse – möten.

Att besöka en utställning betyder ofta att betrakta konstnärliga verk som är utplacerade på väggar, golv eller podier i ett rum. Men en utställning kan också vara något mer flytande, något som förändras över tid och som bjuder in besökaren att delta i pågående processer. De processbaserade utställningarna, som blivit vanligare under de senaste decennierna, ställer nya krav på både utövare och publik.

Silversmide för romska ungdomar
– ett samarbete mellan Romska Kulturcentret i Malmö och Skånes Hemslöjdsförbund.

Föreläsning och samtal mellan Erland Kaldaras – Romska Kulturcentret i Malmö, Annhelén Olsson – verksamhetsledare Skånes Hemslöjdsförbund och Louise Vitas – silversmed, samt Martin Kaldaras och Kevin Resblom som medverkar i projektet.

Hållbara traditioner och nya former för skapande
– hur det varit och vad som kan bli.

Föreläsning av Johanna Rosenqvist, gästprofessor i konsthantverkets teori och historia vid Konstfack samt lärare på Linnéuniversitetet.

Spontan design
– spontan design och traditionellt hantverk = Pilglas

Föreläsning av Yuki Tango, formgivare och Jonas Larsen, formgivare och konstnär som tillsammande medverkade i Utvalt i Skåne 2018 med sitt projekt Pilglas. Under 2019 fick de Region Skånes designstipendium och under året inledde de ett samarbete med modemärket Tiger of Sweden.