Info om
Utvalt i Skåne är en återkommande jurybedömd vandringsutställning med handgjord form - här och nu! Den genomfördes första gången 2015-2016 och en andra utställningsomgång öppnar 14 juni 2018 på Form/Designcenter i Malmö. Läs mer om turnéplanen under fliken Turné..
 
Ansökningsperioden för 2018, stängde 1 februari.
 
Alla som arbetar med hantverksmässigt och konstnärligt formskapande i eget namn har möjlighet att söka. Ansökan kräver dock en egen anknytning till Skåne. En erfaren jury väljer ut de bidrag som ska representeras i utställningen. Tre bidrag erhåller också Utvalts stipendier på sammanlagt 90 000kr. 
 
Utvalt vill visa det hantverksdrivna skapandets spännvidd och utveckling inom dagens formområde. Här inkluderas alla former och uttryck, allt från traditionella slöjd- och bruksföremål till det fria och konceptuella. Utvalt vill uppmuntra arbeten som förvaltar hantverkskunnandet men gärna överskrider traditionella gränser för uttryck och teknik. Utvalt uppmuntrar samarbeten där utövare med olika kulturella och konstnärliga ingångar till hantverk och tradition kan skapa mervärden. 
 
Utvalt i Skåne arrangeras av Konsthantverkscentrum, Skånes hemslöjdsförbund och Form/Design Center. Det är ett kvalitetsevenemang som återkommer vart tredje år (2015, 2018, 2021) och genomförs med stöd från Region Skåne. Projektet syftar till stimulera utvecklingen inom området i Skåne, öka kunskap, uppmärksamhet och stärka intresset för konsthantverk, slöjd och form idag.
 
 
 
Stiftelsen Konsthantverkscentrum är en branchorganisation för yrkesverksamma konsthantverkare och slöjdare. Vi representerar cirka 770 anslutna över hela Sverige och har till uppgift att ge råd, informera och skapa kontakter. Vi verkar utifrån övertygelsen om konsthantverkets potential och kraft. Konsthantverkscentrum har nationellt bidrag från Kulturrådet och verkar regionalt med stöd från Region Skåne.
konsthantverkscentrum.org
 
 
 
SkånesHemslöjdsförbund är huvudman för regionens hemslöjdskonsulenter och är den övergripande organisationen för länets sju hemslöjdsföreningar. Vi har ett regionalt uppdrag från Region Skåne att utveckla hemslöjden i Skåne, ur såväl ett kultur- som näringsperspektiv.
Skånes Hemslöjdsförbund har kansli, butik och verkstäder/kurslokaler i Landskrona gamla stationshus
hemslojdeniskane.se 
 
 
Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Vi är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. 
Form/Design Center är en del av Svensk Form Syd som är en ideell förening. Centret har ett nationellt uppdrag som mötesplats för arkitektur, form och design i södra Sverige och drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne, Kulturdepartementet och Statens kulturråd.
formdesigncenter.com