Utvalt i Skåne 2018 i siffror:
 
  • 245 anmälningar
  • 29 utvalda verk
  • 30.000 kronor x 3 i stipendier delades ut
  • 3 utställningsplatser: Form/Design Center, Malmö, Trelleborgs museum, Ronneby Kulturcentrum.
  • 38.403 besökare totalt
  •  11 programaktiviteter med totalt 17 föreläsare 
  • 850 deltagare i programpunkterna