Utvalt i Skåne 2015 i siffror:
 
  • 400 anmälningar
  • 25 utvalda bidrag
  • 30.000 x 3 i stipendier delades ut
  • 5 utställningsplatser varav 4 i Sverige: Form/Design Center, Tjörnedala Konsthall, Dunkers kulturhus, Ronneby Kulturcentrum
  • 44.000 besökare totalt i Sverige
  • 33 programpunkter
  • 2000 medverkande i programpunkterna
  • 12.200 besökare på Völkerkundemuseum i Hamburg