Stipendier
 
Utvalt i Skåne 2015 har delat ut tre stipendier á 30 000 kr. Alla som deltar med verk i utställningen var nominerade. Bakom de tre stipendierna står Skånes Hemslöjdsförbund, Malmö Industriförening och String Furniture AB. Juryn gav en vägledande rekommendation för respektive huvudmans beslut. Beskrivning av verken och motiveringar till utmärkelserna återfinns i utställningen och i Utvalts katalog.
 
 
Skånes Hemslöjdsförbunds stipendium delas ut till Åsa Canbäck och Karin Eldforsen för verket Lejonborgen.
 
 
 
Malmö Industriförenings stipendium delas ut till Majlis Persson för verket Jag talar med konsten
 

String Furniture ABs stipendium delas ut till gruppen Forma för verket SVERIGE.
Initiativtagare Petter Thörne som genomfört verket tillsammans med:
Jamila Abdullahi, Sam Abdulhakim, Karim AjAj, Nawar AL Aziz, Abdi Ally Egal, Wisam Almandaee, Rasha Alm­­hanawi, Reem Almhana, Mona Alweswasi, Hanna Andersson, Taif Basil, Linnéa Blomgren, Ali-Reza ­Khavari, Joshua Morrison, Samuel Mubriu, Abdulla Rasuli, Alex ­Salem, Regina Saribzhanova, Hanna Spogardh Gunnars­s­on, Gustaf Sörnmo, Rebecca Wright.