I första omgången av Utvalt, hölls bla en seminarieserie: Handens jobb - om kunskapshierarki och praktiskt skapande. 
Här kan du höra/se de tre seminarierna. 
 
Del 1: Ett samhällsperspektiv
Vilken plats har praktisk kunskap och hantverksdrivet skapande i dagens och morgondagens samhälle? Två föreläsningar och ett modererat panelsamtal.
17 juni 2015 på Malmö Stadsbibliotek, Röda rummet


Föreläsare 1:
Bi Puranen är generalsekreterare vid World Values Survey, docent i ekonomisk historia och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Hon är engagerad i frågan om samhällets och den svenska skolans kunskapsutveckling. Bi Puranen har tidigare varit styrelseledamot i Konstfacks styrelse och har ett intresse för hantverk och praktiskt skapande. www.bikupan.se
 
 
........................................................................................................................................................

Föreläsare 2:
Cilla Robach är designhistoriker och rektor för Beckmans Designhögskola sedan 2013. Cilla Robach har tidigare publicerat flera böcker och producerat utställningar; doktorsavhandlingen Formens frigörelse och utställningarna Konceptdesign och Slow Art under hennes tid som intendent på Nationalmuseum. www.beckmans.se
 
 
........................................................................................................................................................
 
Panelsamtal deltagare:
Olof Kolte är designer med stort fokus på hållbar utveckling samt arbetar som lärare och forskare inom Lunds Universitet, Industridesignskolan, LTH. www.olofkoltedesign.com

Bi Puranen är generalsekreterare vid World Values Survey, docent i ekonomisk historia och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Hon är engagerad i frågan om samhällets- och den svenska skolans kunskapsutveckling. Bi Puranen har tidigare varit styrelseledamot i Konstfacks styrelse och har ett intresse för hantverk och praktiskt skapande. www.bikupan.se

Cilla Robach är designhistoriker och rektor för Beckmans Designhögskola sedan 2013. Cilla Robach har tidigare publicerat flera böcker och producerat utställningar; doktorsavhandlingen Formens frigörelse och utställningarna Konceptdesign och Slow Art under hennes tid som intendent på Nationalmuseum. www.beckmans.se

Friedrike Roedenbeck är kanslichef för Nämnden för hemslöjdsfrågor, tidigare VD för Iris Hantverk och utbildad hemslöjdskonsulent. www.nfh.se

Petter Thörne är uppmärksammad designer och en av initiativtagarna till gruppen FORMA, ett socialt inriktat skaparkollektiv med bas i Malmö och Lund där praktiskt och konstnärligt skapande används för integration och samhällsgemenskap. www.petterthorne.se
 
Moderator:
Jenny Nordberg är industridesigner som arbetar utforskande med utgångspunkt i hållbar konsumtion och produktion samt relationen mellan det småskaliga och det massproducerade. Jenny har även genomfört en rad kartläggningar och studier när det kommer till lokal produktion och konsumtion. www.jennynordberg.se
 
 
........................................................................................................................................................
 
Del 2: Ett utövarperspektiv
Vad tillför specialiserad hantverksskicklighet den konstnärliga praktiken – på vilka sätt kan den vara en drivkraft i skapandet? Vilken plats i samhället vill man som utövare inom området konsthantverk, slöjd och småskalig design ta med sitt arbete idag – hur ser man på sin roll?
Två orienterande föredrag följs av ett modererat samtal.
5 september 2015 på Tjörnedala konsthall, Simrishamn.

Föreläsare 1:
Mårten Medbo, utbildad på Konstfack keramik och glas 1986-1992, internationellt verksam sedan dess. Även konstnärlig doktorand i konsthantverk, Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet. www.medbo.com
 
 
........................................................................................................................................................

Föreläsare 2:
Åsa Jungnelius,  konstnär och lektor på Konstfack inom masterprogrammet CRAFT! Knuten till Orrefors Kosta Boda. asajungnelius.se
 
 
........................................................................................................................................................
 
Panelsamtal deltagare:
Maria E Harrysson,  konstnär utbildad vid det textila facket på Konstfack. Är aktuell som initiativtagare till det aktuella pedagogiska projektet Slöjdcraft på Form/Design Center, Malmö. www.ariah.se

Mårten Medbo,  utbildad på Konstfack keramik och glas 1986-1992, internationellt verksam sedan dess. Även konstnärlig doktorand i konsthantverk, Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet. www.medbo.com

Gunilla Maria Åkesson, keramiker utbildad vid Statens Högskole for Kunsthåndverk og Design, Bergen, verksam både i Sverige och internationellt. Bor på Österlen, tidigare i Norge cirka 20 år. Medlem i ÖSKG och deltagare i Utvalt 2015. www.gunillamariaakesson.se

Åsa Jungnelius, konstnär och lektor på Konstfack inom masterprogrammet CRAFT! Knuten till Orrefors Kosta Boda AB 2007-2013. asajungnelius.se
 
Moderator:
Jenny Nordberg är industridesigner som arbetar utforskande med utgångspunkt i hållbar konsumtion och produktion samt relationen mellan det småskaliga och det massproducerade. Jenny har även genomfört en rad kartläggningar och studier när det kommer till lokal produktion och konsumtion. www.jennynordberg.se
 
 
........................................................................................................................................................
 
Del 3: Ett producent- och marknadsperspektiv
Vad händer med svensk konstindustri när stora delar av den hantverksmässiga tillverkningen flyttat utomlands, vad växer fram istället? Hur påverkas marknaden - vad händer med kunskapen? En orientering kring svensk konstindustri med fokus på situationen idag och inspirerande exempel.
3 november 2015 på Dunkers Kulturhus, Helsingborg.

Föreläsare 1:
Kerstin Wickman är professor em. i design- och konsthantverkshistoria, Konstfack. Hon har föreläst om och skrivit om design och konsthantverk sedan slutet av 1960-talet både i Sverige och internationellt, varit redaktör på tidskriften Form samt medverkat i ett flertal böcker om konsthantverk och formgivning.
 
 
........................................................................................................................................................

Föreläsare 2:
Margot Barolo är produktformgivare med erfarenhet av uppdrag och projekt inom svensk konstindustri. Under senare år med alltmer fokus på att utmana våra föreställningar om produktion och hur makroekonomiska system långt borta från oss påverkar den lokala produktionen och människorna i den. www.barolo.nu
 
 
........................................................................................................................................................
 
Deltagare i panelsamtal:
Kerstin Wickman är professor em. i design- och konsthantverkshistoria, Konstfack. Hon har föreläst om och skrivit om design och konsthantverk sedan slutet av 1960-talet både i Sverige och internationellt, varit redaktör på tidskriften Form samt medverkat i ett flertal böcker om konsthantverk och formgivning.

Joakim Bengtsson, expert i SVTs Antikrundan. Sedan 2001 VD för Helsingborgs auktionsverk/Lauritz.com. Senaste projektet är att starta upp verksamhet med kulturanknytning i Blåhallen/ finkeramiska i Höganäs.

Pernilla Roos, delägarna i familjeföretaget Klippan Yllefabrik, ekonomie magister. Hon ansvarar för Klippan Yllefabriks textilkollektion med mer än 500 artiklar som distribueras till ett 30-tal länder. Pernilla har också varit involverad i olika textila samarbetsprojekt såsom Re Rag Rug.

Charlie Styrbjörn är frilansande designer utbildad vid Malmstensskolan, HDK och Chelsea College of Art och har en bakgrund i möbelsnickeri. Designer bakom projektet Cabinet Luftig som ingår i Utvalt 2015. Har precis lanserat en stege för Gebrüder Thonet Vienna och är projektanställd på IKEA i Älmhult. www.charliestyrbjorn.com

Margot Barolo  är produktformgivare med erfarenhet av uppdrag och projekt inom svensk konstindustri. Under senare år med alltmer fokus på att utmana våra föreställningar om produktion och hur makroekonomiska system långt borta från oss påverkar den lokala produktionen och människorna i den. www.barolo.nu
 
Moderator:
Jenny Nordberg är industridesigner som arbetar utforskande med utgångspunkt i hållbar konsumtion och produktion samt relationen mellan det småskaliga och det massproducerade. Jenny har även genomfört en rad kartläggningar och studier när det kommer till lokal produktion och konsumtion. jennynordberg.se

[Pga tekniska problem saknas filmmaterial från första 2/3 av dokumentationen]
 
 
........................................................................................................................................................