Jury
 
Juryn i UTVALT består av tre personer som var och en representerar ett formområde och som innehar särskilda kunskaper om detta. De har också aktivt och på olika sätt intresserat sig för frågor kring handens arbete avseende kvalitet, utveckling och sammanhang. Juryns uppdrag var att välja de 20-30 verk som skulle ingå i utställningen UTVALT - konsthantverk,slöjd och form i Skåne 2015.
 

"Kvaliteten på bidragen har genomgående varit hög. De objekt som slutligen valts ut är valda utifrån bärkraft och gestalt, teknik-och materialkunskap samt framåt-respektive bakåtblickande. Tillsammans bildar objekten en intressant helhet, där de kompletterar varandra och redovisar svar och väcker frågor när det handlar om handgjort skapande."

 
Presentation av juryn 2015:
 
Vem är du? Jag är keramiker. Sedan jag slutade Konstfack 1992 har jag haft min bas i Kräklingbo på Gotland. Sedan något år tillbaka är jag Katrineholmsbaserad. För närvarande har jag också en doktorandtjänst i konsthantverk på HDK i Göteborg.
 
Vad brinner du för? Det känns lite storvulet att tala om min eld men jag har, så som de flesta andra, saker som engagerar mig i livet. Som keramiker är det leran och lerans språkliga möjligheter. Som doktorand är det hantverket och hantverksaspekten inom konsthantverket och keramiken som fångat mitt intresse. Ett intresse som leder djupt in i filosofiska, politiska och språkliga aspekter av hantverkandet.
 
 
Vem är du? Jag är född och uppvuxen i Skövde. Arbetar sedan snart 15 år tillbaka inom Hemslöjden, har startat butiken Svensk Slöjd på Nybrogatan i Stockholm, varit projektledare för Hemslöjdens jubileumsutställning på Liljevalchs konsthall 2012 och arbetar nu med föreningsfrågor bland annat.   
 
Vad brinner du för? Brinner för att fler ska få möjlighet att upptäcka slöjdens demokratiska värden; att slöjden och slöjdande är gränsöverskridande och kan bidra till en bättre värld. Slöjda kan vara ett sätt att mötas, att leva och förhålla sig till sin omvärld och till sig själv.
Jag brinner också för allt som växer, i sin bredaste mening, människor, växter, kultur. Framförallt har jag ett brinnande intresse för blommor. Blommor i slöjden, i folkkonsten, i det folkliga dräktskicket, i trädgården, på kroppen; ja överallt i hela världen.
 
 
Vem är du? Sedan masterexamen från industridesign på Konstfack har jag varit aktiv som formgivare själv och i grupp, och som företagare inom rättvis design och som föreläsare och lärare. Jag är en av grundarna till designgruppen Front som jag lämnade 2009 för att starta 50/50, ett företag där formgivaren och producenten arbetar på lika villkor och delar vinsten lika.
 
Vad brinner du för? Jag är lektor på Beckmans sedan 2011 och har intresserat mig för undervisningsmetoder som kombinerar teoretisk och praktisk kunskap om formgivning. Samarbete med andra kunskapsområden är viktigt som en metod till att skapa relevant design som tolkar och utvecklar samhället, utan att tumma på idé eller gestaltning.