Stipendier

Utvalt i Skåne 2018 delar ut tre stipendier á 30 000 kr. Alla som deltar med verk i utställningen är nominerade. Bakom de tre stipendierna står Skånes Hemslöjdsförbund, Malmö Industriförening och String Furniture AB. Juryn ger en vägledande rekommendation för respektive huvudmans beslut. Motagarna av stipendierna presenteras i samband med invigningen av utställningen. Beskrivning av verken och motiveringar till utmärkelserna kommer att återfinnas i utställningen och i Utvalts katalog.
 
 

Malmö Industriförening är en ideell förening sedan 1855. I linje med stadgarna initierade föreningen bland annat Baltiska utställningen och Skånemässan, samt drev Malmö Industrilotteri under åren 1863-2011. Det anrika lotteriet möjliggjorde utdelningen av de stipendier som fortfarande delas ut varje år. Utvalt i Skåne är ett brett förankrat, kvalitativt och seriöst projekt som inte funnits tidigare i vår region. Vi ser ett värde i långsiktigheten och målsättningen ligger i linje med våra stadgar - att ge stöd åt svenskt hantverk, konsthantverk och konstindustri.
 
 
String Furniture AB förvaltar och utvecklar arvet efter den svenska arkitekten och designern Nisse Strinning. Det mest kända varumärket är den flexibla String hyllan som blivit en av 1900-talets främsta designikoner - så mycket mer än en snilleblixt.
Genom vårt stipendium till Utvalt ser vi en möjlighet att ge icke etablerade formgivare chansen att synas och kan bidra till både deras konstnärliga utveckling och kommersiella framgång.
string.se
 
 
 
 
Skånes Hemslöjdsförbund delar ut årliga stipendier till dem som har utvecklat slöjdens material, teknik och formspråk. Genom att vi nu är en del av och driver projektet knyts dessa stipendier till Utvalt i Skåne. Projektet har stor betydelse för utvecklingen inom slöjd, konsthantverk och form i regionen, inte minst genom sin långsiktighet.
hemslojdeniskane.se