23 feb 2017 arrangerade Utvalt en inspirationskväll i Malmö. Kvällen var en Kick-off för andra omgången av UTVALT I SKÅNE. Föreläsningarna/samtalen är av tekniska själ uppdelade på ett flertal kortare filmer.
 
Film 1: inledning, information och summering av första omgången, av Annhelen Olsson, Skånes Hemslöjdsförbund.
 
Film 2. Föreläsning/bildvisning (del 1/3)  av konstnär Annika Wahlström på temat "Vad inspirerar dig?" .  
 
Annika Wahlströms föreläsning fortsätter (2/3)
 
Sista delen (3/3) av Annika Wahlströms inspirationsföreläsning.
 
Panelsamtal med Sophia Litell formgivare, Maria E Harrysson konsthantverkare och Krister Nilsson keramiker. Samtalet leds av hemslöjdskonsulent Annhelen Olsson. (1/2)
 
Panelsamtalet fortsätter (2/2)