Handgjord form –
jurybedömd vandringsutställning!

Utvalt i Syd 2021 är en utställning som vill visa det hantverksdrivna skapandets spännvidd och utveckling inom dagens formområde: här inkluderas alla former och uttryck, från traditionella slöjd- och bruksföremål till det fria och konceptuella. Utvalt vill uppmuntra arbeten som förvaltar hantverkskunnandet men gärna överskrider traditionella gränser för uttryck och teknik.

Alla som arbetar med hantverksmässigt och konstnärligt formskapande i eget namn eller tillsammans med andra har möjlighet att söka.

Utställningen öppnar på Form/Design Center i Malmö i mitten av juni 2021.

Om Utvalt

Projektet Utvalt lanserades 2014 och den första utställningen, Utvalt i Skåne, öppnade sommaren 2015. Närmare 400 ansökningar kom in och 25 bidrag valdes ut. Utställningen visades på fem platser och sågs totalt av 65.000 personer. Både innan och under utställningsperioden ordnades seminarier och workshops, i dessa 33 programpunkter medverkade fler än 2000 personer. Turnén avslutades 2016 och 2017 drog nästa omgång igång. Utvalt i Skåne 2018 lockade 250 sökande, 29 bidrag valdes ut. Utställningen visades på 3 platser och sågs av 33.000 personer. Elva programpunkter besöktes av totalt 850 personer.

När nu den tredje omgång av projektet startar tar vi med oss de goda erfarenheterna och välkomnar sökanden från hela södra Sverige, Utvalt i Skåne blir Utvalt i Syd 2021. Vi hoppas få se stor regional spridning bland de sökande och därigenom möta ytterligare formuttryck och traditioner i spännande förening.

Ansökan

Ansökan är öppen mellan den 1 november 2020 och den 15 januari 2021. För att söka till Utvalt i Syd 2021 krävs en anknytning till något av sydlänen; Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar eller Jönköpings län. Du ska antingen vara född i, bosatt i eller studerat/ha studerat inom området på eftergymnasial nivå. I ansökan beskriver du kortfattat vad som är din eller bidragets anknytning. Utvalt förbehåller sig rätten att avgöra motiveringens relevans. Läs mer här ››.

Stipendier

Till projektet är två stipendier à 30.000 kr knutna. Stipendiegivare är Malmö Industriförening och Skånes Hemslöjdsförbund. Samtliga utvalda är nominerade till stipendierna. Juryn gör en rekommendation till vardera stipendiegivare som sedan fattar det slutgiltiga beslutet.

Jury 2021

Juryn för 2021 har alla gedigna erfarenheter inom områdena konsthantverk, slöjd och formgivning och de har alla på olika sätt och ur olika perspektiv intresserat sig för frågor kring handens arbete avseende kvalitet, utveckling och sammanhang. Läs mer här ››

Cilla Robach

Katarina Evans

Mikael Löfström

Bildkollaget visar medverkande bidrag från 2015 och 2018: Linda Rothstein – En susning, Takao Momiyama – Tabi, Ola Andersson, Luka Jelušic – Pinta, Jonas Larsen Yuki Tango – Pilglas, Forma –  Sverige, Bissa Segersson – Vardagsting. Fotograf: Andreas Larsson
Bild i text: Stina van Wynsberghe – Spontanerier. Fotograf: Andreas Larsson
Animation: Lena Ignestam
Bildkollaget visar medverkande bidrag från 2015 och 2018: Linda Rothstein – En susning, Takao Momiyama – Tabi, Jonas Larsen Yuki Tango – Pilglas. Fotograf: Andreas Larsson
Bild i text: Stina van Wynsberghe – Spontanerier. Fotograf: Andreas Larsson