Kontakt

Utvalt i Syd arrangeras av Form/Design Center (projektägare 2020 – 2022), Skånes Hemslöjdsförbund och Konsthantverkscentrum.

 

Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd. formdesigncenter.com

Kontaktperson
Maria Vieweg – Projektledare och utställningskoordinator, ansvarig för Utvalt i Syd 2021
maria@formdesigncenter.com
0705-36 59 14

 

Skånes Hemslöjdsförbund

Skånes Hemslöjdsförbund är huvudman för regionens hemslöjdskonsulenter och är den övergripande organisationen för länets sju hemslöjdsföreningar. Vi har ett regionalt uppdrag från Region Skåne att utveckla hemslöjden i Skåne, ur såväl ett kultur- som näringsperspektiv. Skånes Hemslöjdsförbund har kansli, butik och verkstäder/kurslokaler i Landskrona gamla stationshus. hemslojdeniskane.se

Kontaktperson
Annhelén Olsson – Verksamhetsledare
Annhelen.olsson@hemslojd.org
0702-11 43 93

 

Konsthantverkscentrum

Stiftelsen Konsthantverkscentrum har funnits sedan 1990 och är den enda renodlade yrkesorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Idag har vi drygt 700 medlemmar spridda över hela landet. Konsthantverkscentrum verkar för att synliggöra, utveckla och höja konsthantverkets ställning på den samtida kulturscenen, såväl nationellt som internationellt. Vi har även en uppdragsförmedlande funktion och arbetar för att främja samarbeten mellan medlemmar och olika organisationer, företag och institutioner. konsthantverkscentrum.org

Kontaktperson
Pernilla Norrman – Projektledare/utveckling Konsthantverkscentrum Skåne
skane@konsthantverkscentrum.se
0704-65 70 70