Juryn

En jurygrupps engagemang och omsorg om de sökandes bidrag samt de intressanta diskussioner som uppstår vid mötet är en viktig del av Utvalt. Årets jury har alla gedigna erfarenheter inom områdena konsthantverk, slöjd och formgivning och de har alla på olika sätt och ur olika perspektiv intresserat sig för frågor kring handens arbete avseende kvalitet, utveckling och sammanhang. Deras reflektioner och motiveringar kommer att kunna tas del av i utställningskatalogen.

Foto: Alexander Mahmoud

Katarina Evans

Katarina Evans är utbildad hemslöjdskonsulent på HV och har gesäll- och mästarbrev i konstsömnadsyrket. Hon har bl a arbetat som produktutvecklare inom textilindustrin och har som konsthantverkare arbetat med både egna projekt och projektsamarbeten. Sedan 2002 driver hon studio tillsammans med Katarina Brieditis och de har gjort flera uppmärksammade hållbarhetsprojekt, bl a Do Redo och Re Rag Rug. På senare tid har de arbetat med gestaltningsuppdrag för bl a MUJI och författat häften till Hemslöjdens förlag. Evans är också lärare i formgivning och konstsömnad på Handarbetets vänners skola.
www.broderievans.blogspot.se

Mikael Löfström

Mikael Löfström är utbildad inredningsarkitekt, SIR/MSA, och sedan 1985 arbetar han i egna företaget Löfström Arkitektkontor med såväl inrednings- och utställningsformgivning som produktdesign. Mikael har även varit adjungerad professor vid Carl Malmsten Furniture Studies vid Linköpings universitet. På senare tid drivande i utvecklingen av projektet Kulturgatan i Bodafors, en mötesplats för kunskapsförmedling, hantverk och formgivning. För detta utsågs Mikael tillsammans med Leif Burman till Årets formbärare 2019 av föreningen Svensk Form Småland.
www.lofstrom.se

Foto: Anna Jansson

Cilla Robach

Cilla Robach är docent i konstvetenskap och arbetar som chef för Samlingsenheten på Nationalmuseum. Hennes doktorsavhandling Formens frigörelse handlade om 1960-talets design- och konsthantverksdebatt i Sverige då gränsen mellan konst och konsthantverk började lösas upp. 2012 gjorde hon utställningen Slow Art på Nationalmuseum om tidskrävande hantverksprocesser och 2013 – 2016 var hon rektor för Beckmans designhögskola.
www.nationalmuseum.se