Waves – Per Brandstedt. Foto: Andreas Larsson

Ansökan

Viktiga datum:

 • Ansökan är öppen mellan den 1 november 2020 och den 15 januari 2021.
 • Jurymöte hålls i februari 2021.
 • Utställningen öppnar på Form/Design Center i mitten av juni 2021. Därefter visas den på Ronneby kulturcentrum under hösten 2021. Fler utställningsplatser tillkommer.

Kriterier för att söka:

 • För att söka till Utvalt i Syd 2021 krävs en anknytning till något av sydlänen; Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar eller Jönköpings län. Den/de som söker ska antingen vara född i, bosatt i eller studerat/ha studerat inom området på eftergymnasial nivå.
 • Alla former, uttryck och material är välkomna, allt från traditionella slöjd- och bruksföremål till det fria, konceptuella och konstnärliga. Likaså gemensamma och gränsöverskridande projekt mellan utövare inom olika formtraditioner.

Följande regler gäller:

 • Objektet är hantverksmässigt utvecklat, tillverkat och slutfört av den/de som står för ansökan.
 • Vid samarbeten uppges alla involverade parter – verken samsigneras.
 • Endast färdigställda objekt godtas, ej skisser eller verk äldre än 3 år.
 • Som enskild kan du söka med max 3 bidrag, individuellt och/eller samarbeten. Ett enskilt bidrag kan dock rymma flera delar.

Hur du söker

Ansökan görs digitalt. Uppgifter som ska lämnas, utöver kontaktuppgifter till den/de som söker är:

 • Beskrivning av anknytning till något av sydlänen. Utvalt förbehåller sig rätten att avgöra motiveringens relevans.
 • Titel på och beskrivning av verket/verken inklusive material, teknik, mått, vikt
 • Bilder på verket/verken. Max tre bilder per ansökan.

Länk till ansökan läggs upp på denna sida under hösten.

Övrig information

Utvalt kommer att visas på flera platser. De som väljs ut att medverka i vandringsutställningen kommer erhålla utställningsersättning.
Bidragen i utställningen kommer inte vara till försäljning. Katalog och annan media kommer förmedla kontaktinformation kring respektive bidrag och det är upp till var och en att besvara förfrågningar från publiken. Kommer ditt bidrag med i utställningen förbinder du dig att visa det under hela Utvalts turné.