Waves – Per Brandstedt. Foto: Andreas Larsson

Ansökan

Viktiga datum:

 • Ansökan är öppen mellan den 1 november 2020 och den 15 januari 2021.
 • Juryns första urval görs digitalt under februari månad då de väljer ut ett 50-tal bidrag som de vill se vid det andra jurymötet som hålls i Malmö i mars.
 • Utställningen öppnar den 16 juni på Form/Design Center för att därefter vandra vidare till Ronneby, Östersund, Tomelilla och Bodafors under 2021 och 2022

Kriterier för att söka:

 • För att söka till Utvalt i Syd 2021 krävs en anknytning till något av sydlänen; Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar eller Jönköpings län. Den/de som söker ska antingen vara född i, helt eller delvis bosatt i eller studera/ha studerat inom området på eftergymnasial nivå.
 • Alla former, uttryck och material är välkomna, allt från traditionella slöjd- och bruksföremål till det fria, konceptuella och konstnärliga. Likaså gemensamma och gränsöverskridande projekt mellan utövare inom olika formtraditioner.

Följande regler gäller:

 • Objektet är hantverksmässigt utvecklat, tillverkat och slutfört av den/de som står för ansökan.
 • Vid samarbeten uppges alla involverade parter – verken samsigneras.
 • Endast färdigställda objekt godtas, ej skisser eller verk äldre än 3 år.
 • Som enskild kan du söka med max 3 bidrag, individuellt och/eller samarbeten. Ett enskilt bidrag kan dock rymma flera delar.
 • Ansökningsavgiften är 300 kr per bidrag.

Hur du söker

Ansökan görs digitalt. Uppgifter som ska lämnas, utöver kontaktuppgifter till den/de som söker är:

 • Beskrivning av anknytning till något av sydlänen. Utvalt förbehåller sig rätten att avgöra motiveringens relevans.
 • Titel på och information om verket/verken: material, teknik, mått och vikt samt en kortfattad text med din/era utgångspunkter och tankar kring verket.
 • Bilder på verket/verken. Max tre bilder per bidrag.