Föreläsningar

Hantverkskraft: Utvalt 2021.

Cilla Robach, docent i konstvetenskap och enhetschef på Nationalmuseum samt medlem i juryn, föreläser om hantverk i vår tid med referenser till juryarbetet och årets utställning.

Föreläsningen ges i samband med utställningens öppnande på Form/Design Center.

Inspirationsföreläsning: Broderimöten – En upptäcktsresa med nål och tråd.

Katarina Evans, mästare i konstsömnad och ena halvan av Studio Brieditis Evans, pratar om sitt möte med broderi, från de första trevande korsstygnen till att bli yrkesbrodös med mästarbrev. Sändningen leds av Maria Vieweg från Form/Design Center som är projektledare och ansvarig för Utvalt i Syd 2021.

Katarina Evans är utbildad hemslöjdskonsulent på HV och har gesäll- och mästarbrev i konstsömnadsyrket. Hon har bl a arbetat som produktutvecklare inom textilindustrin och har som konsthantverkare arbetat med både egna projekt och projektsamarbeten. Sedan 2002 driver hon Studio Brieditis Evans tillsammans med Katarina Brieditis och de har gjort flera uppmärksammade hållbarhetsprojekt, bl a Do Redo och Re Rag Rug. På senare tid har de arbetat med gestaltningsuppdrag för bl a MUJI och författat häften till Hemslöjdens förlag. Evans är också lärare i formgivning och konstsömnad på Handarbetets vänners skola.

DIGITAL FÖRELÄSNING: Utställningen – en mötesplats i förändring

Utvalt i Syd har bjudit in Love Jönsson, museichef Rian designmuseum i Falkenberg, till en andra föreläsning i serien Tradition och förnyelse – möten. 

Att besöka en utställning betyder ofta att betrakta konstnärliga verk som är utplacerade på väggar, golv eller podier i ett rum. Men en utställning kan också vara något mer flytande, något som förändras över tid och som bjuder in besökaren att delta i pågående processer. De processbaserade utställningarna, som blivit vanligare under de senaste decennierna, ställer nya krav på både utövare och publik.

KICK-OFF: Projektet Utvalt startar igen

Utvalt i Syd har bjudit in Love Jönsson, museichef Rian designmuseum i Falkenberg, till en andra föreläsning i serien Tradition och förnyelse – möten.

Att besöka en utställning betyder ofta att betrakta konstnärliga verk som är utplacerade på väggar, golv eller podier i ett rum. Men en utställning kan också vara något mer flytande, något som förändras över tid och som bjuder in besökaren att delta i pågående processer. De processbaserade utställningarna, som blivit vanligare under de senaste decennierna, ställer nya krav på både utövare och publik.

Silversmide för romska ungdomar
– ett samarbete mellan Romska Kulturcentret i Malmö och Skånes Hemslöjdsförbund.

Föreläsning och samtal mellan Erland Kaldaras – Romska Kulturcentret i Malmö, Annhelén Olsson – verksamhetsledare Skånes Hemslöjdsförbund och Louise Vitas – silversmed, samt Martin Kaldaras och Kevin Resblom som medverkar i projektet.

Hållbara traditioner och nya former för skapande
– hur det varit och vad som kan bli.

Föreläsning av Johanna Rosenqvist, gästprofessor i konsthantverkets teori och historia vid Konstfack samt lärare på Linnéuniversitetet.

Spontan design
– spontan design och traditionellt hantverk = Pilglas

Föreläsning av Yuki Tango, formgivare och Jonas Larsen, formgivare och konstnär som tillsammande medverkade i Utvalt i Skåne 2018 med sitt projekt Pilglas. Under 2019 fick de Region Skånes designstipendium och under året inledde de ett samarbete med modemärket Tiger of Sweden.

Föreläsningar och seminarier från 2015 och 2018 hittar du här: