Alveoli Swans
Amanda Monceau

Punch needle är en långsam och envis process. Looparna av garn syns som enskilda punkter, men utgör också en helhet som besitter en nästan påträngande materialitet. Det textila materialet har traditionellt använts för att skapa funktionella och dekorativa föremål. I Alveoli Swans framställs lungorna som ett sådant föremål – ett objekt, en prydnad, en vas.

/Amanda Monceau

Juryns motivering

En ofta förbisedd textil teknik, punch needle, använd på ett sätt vi inte sett tidigare. Resultatet, en textil skulptur, överraskande och omtumlande
i motiv och form, som tar plats i rummet. På samma gång obehaglig och välkomnande. Med en humoristisk blinkning till rävboan, lockas du att ta den på dig trots att du vet att det är omöjligt.