The Antbear Stool
Carl-Oscar Karlsson

The Antbear Stool är en möbel och samtidigt en skulptur, ett objekt, som ligger i gränslandet mellan konst och design. Genom att balansera på denna gräns är förhoppningen att skapa en känsla och väcka en nyfikenhet hos betraktare och brukare. The Antbear Stool har inte enbart en bruksfunktion, utan ska även framkalla sinnesintryck, känslomässiga och tankemässiga. Karaktärsrik och skulptural. Lekfull och experimentell.

/Carl-Oscar Karlsson

Juryns motivering

Formgivarens förmåga att se potentialen i naturens former och transformera dem har gett oss ensagofigur vars uttryck förstärks av den gröna färgen. En mjuk men respektingivande varelse att närma sig försiktigt – får vi klappa? En individ att lära känna, att sitta på och sitta bredvid, att krama om.