Relikskrin för en före detta framtid
Jonas Rooth

Med relikskrinet som form och tanke har jag skapat ett objekt som skulle kunna vara ett samtida relikskrin. Människans utveckling har skett genom vår förmåga att ge oss värme och energi genom förbränning. Vi har för detta använt trä, stenkol och olja. Idag vet vi vad dessa energikällor har givit oss och de kan idag ses som en svunnen framtid.

/Jonas Rooth

Juryns motivering

Olja, kol, trä inneslutet. På samma gång ett relikskrin och en sarkofag. Vi både tillber och spenderar våra energikällor trots att vi vet att vi måste ändra oss. Vår levnadsstil undergräver vår existens och resurserna finns inte längre i framtiden, vi begraver dem och minns dem. Verket lyfter på ett skarpt sätt fram vad vi gjort och vad vi måste göra.