Du! Vi måste snacka
Jonatan Hedetoft

Hur förklarar man psykisk ohälsa genom design och materialet trä? Kan resultatet användas i terapi? Med hjälp av ett barns ögon tittade en Bipolisaurus fram, även kallad den bipolära fisken. Formerna är en fantasifull och lättsam tolkning av psykisk ohälsa i färg och form. Något vi kan ta på! Det är kris nu! 800.000 om året dör i psykisk ohälsa.

/Jonatan Hedetoft

Juryns motivering

Vem är du idag? I svåra situationer behöver vi något att hålla i handen, en form att upptäcka och känna på. När språket inte räcker till kan de personliga, uttrycksfulla figurerna hjälpa till att sätta ord på det som inte går att formulera. Verket lyfter slöjdens roll och potential i samhället.